Koutloumousiou montastery, near the village of Karyes, plus views of the surrounding area.